Archive

Monthly Archives: January 2020

January 3, 2020

Politike Y’iterambere riciye kuma Koperative N’ Amashirahamwe

​Politike Y’ iterambere riciye kuma Koperative N’ AmashirahamweKuva Umugambwe  CNDD – FDD utanguye gutwara igihugu, waje wiyumvira ivyerekeye guhimiriza urwaruka kw’iyungunganya mumamashirahamwe kuko arivyo soko ry ‘iterambere.Kuki iterambere ryoroha kubiyunze ?Iyo abantu bari hamwe bakora vyinshi batarinze gukoresha inguvu nyinshi ;Ivyo bungutse ntawupfa kuvyiha hatabaye umwumvikano wa bose ;Ugusesagura biba umugani ;Reta canke abandi bagiraneza […]

Bandanya Usoma
January 3, 2020

Petero Nkurunziza azokwemera kuva kubutegetsi, yosubiririrwa nande ?

Petero Nkurunziza azokwemera kuva kubutegetsi, yosubiririrwa nande ?Nyenicubahiro Petero Nkurunziza, umukuru w’igihugu c’Ubrundi ni umuntu akunda  kuvuga ukuri , amenera uruda kurukumu kandi ico yemeye akagikora, ariko ntikibuza ko abamurwanya bama bamuvugiye ivyo atavuze canke ntibemere ivyo yivugiye kandi ataciyumviro boserura cemeza ko ivyo yavuze atazobikurikiza.

Bandanya Usoma
>